Data: 25 czerwca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA.

Raport bieżący z plikiem 27/2013 
 
Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w dniu 20 czerwca 2013 roku. 

Załączniki: WZA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów.