Raport bieżący z plikiem 24/2019

ARCUS SA (24/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA w dniu 12.12.2019 Zarząd ARCUS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść<div class="as-report-year-prefix ... Więcej

Raport bieżący z plikiem 6/2019

ARCUS SA (6/2019) Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.<div class="as-report-year-prefix ... Więcej

Raport bieżący 12/2017

Pozostałe dokumenty na ZWZA Podstawa prawna        Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Treść raportu:   W uzupełnieniu raportów bieżących nr 9/2017,<div class="as-report-year-prefix ... Więcej