Data: 12 grudnia 2019
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (23/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Arcus SA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Arcus S.A. “Spółka” przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji