Data: 21 czerwca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA uchwały powzięte przez ZWZA

Raport bieżący z plikiem 21/2013 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2013 roku (“ZWZA”). 

ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. W stosunku do żadnej Uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9