Data: 19 marca 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA zawiadomienie o terminie posiedzenia Sądu w sprawie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przez ENERGA-OPERATOR SA

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 36/2013 i 37/2013 z grudnia 2013 roku oraz Raportu 
Bieżącego nr 2/2014 z 3 marca 2014 roku , Zarząd Arcus S.A. informuje, iż wszedł w posiadanie 
informacji, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy, wyznaczył termin 
posiedzenia, planowanego na maj. Posiedzenie odbędzie się dnia 20 maja 2014 r. 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 8

Do pobrania