Data: 25 marca 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA przyznanie ratingu przez wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet

Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 25 marca 2014 roku, 

wszedł w posiadanie informacji, iż wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet, przyznała po raz 
kolejny Spółce ARCUS S.A. – złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2013 oraz rating na 
poziomie 3A1. 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 26 
Więcej na: biznes.pap.pl 

Do pobrania