Data: 26 listopada 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA umowa sprzedaży.

Raport bieżący 35/2013 

Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, że w dniu 26 listopada 2013 roku wszedł w posiadanie informacji, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółka zrealizuje 
sprzedaż sprzętu informatycznego (drukarki firmy Kyocera wraz z infrastrukturą i materiałami eksploatacyjnymi) znajdującego się w ofercie, do firmy INTARIS Sp. z o.o. z 
Warszawy. 

Wartość transakcji wyniesie 9 943 660 zł netto. 

Nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla tej transakcji. 

Kary umowne: nie przewidziane 

Kryterium uznania zamówienia za znaczące jest fakt, iż łączna wartość sprzedaży z tym podmiotem przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 .

Do pobrania