Data: 9 maja 2017
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (6/2017) Informacja o wniesieniu przez Emitenta pozwu przeciwko Energa-Operator S.A. dotyczącego roszczeń w związku z realizacją świadczenia z udzielonej na rzecz Energa-Operator S.A. gwarancji należytego wykonania znaczącej umowy

Do pobrania