Data: 12 maja 2017
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (7/2017) Informacja o wydaniu przez ubezpieczyciela nowej gwarancji zapłaty na rzecz Energa-Operator S.A. kwoty obejmującej roszczenia w związku ze sporem sądowym dotyczącym wykonania znaczącej umowy pomiędzy Emitentem i Energa-Operator S.A.

Do pobrania