Data: 20 maja 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS S.A. Posiedzenie sądu w sprawie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przez ENERGA-OPERATOR S.A.

ARCUS S.A. Posiedzenie sądu w sprawie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przez ENERGA-OPERATOR SA

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się planowane posiedzenie Sądu w sprawie 
postępowania pojednawczego, o którym spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 2 i 3 z 
bieżącego roku. Wniosek Arcus S.A. poparty przez Energa – Operator S.A. o dalsze odroczenie 
rozprawy – nie został uznany przez Sąd. Sprawa została oddalona. Strony planują dalsze rozmowy 
mające na celu doprowadzenie do ugody. 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 8 

Do pobrania