Data: 12 stycznia 2011
Typ raportów: Bieżące

Zmiany w składzie Zarządu  

Podstawa prawna        
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
  
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 12 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki na Posiedzeniu Zamkniętym podjęła Uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

W głosowaniu tajnym:
– Rada Nadzorcza ARCUS S.A. przyjęła rezygnację Wiceprezesa Zarządu Konrada Kowalczuka i odwołała go ze stanowiska z dniem 12 stycznia 2011 roku ;
– Rada Nadzorcza ARCUS S.A. powołała z dniem 13 stycznia 2011 roku Pana Włodzimierza Stasiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Włodzimierza Stasiaka.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt 21 i 22