Data: 29 kwietnia 2009
Typ raportów: Bieżące

Ujawnienie informacji opóźnionych – zamknięcie opóźnienia 
 
Podstawa prawna 
Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie – zawiadomienie o opóźnieniu informacji 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art.154 Ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformował w dniu 23 
kwietnia 2009 roku Komisję Nadzoru Finansowego (raportem bieżącym nr 3/2009), iż w 
związku z prowadzonymi negocjacjami Spółka opóźnia przekazanie do dnia 30 kwietnia 
2009, do publicznej wiadomości informacji dotyczących negocjacji zmierzających do 
zawarcia umowy znaczącej. 
 
W dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2009 roku Zarząd Arcus S.A. kończy okres opóźnienia dla 
informacji o prowadzonych negocjacjach z przedstawicielami japońskiej firmy KYOCERA 
MITA zmierzających do zawarcia umowy znaczącej na dystrybucję urządzeń 
wielofunkcyjnych (MFP) i kopiarek. 
Negocjacje zostały zakończone i została podpisana umowa, o której Spółka poinformuje w 
raporcie bieżącym.

Do pobrania