Data: 1 marca 2011
Typ raportów: Bieżące

Zmiany w składzie Zarządu 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 1 marca 2011 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja z 
pełnienia funkcji Członka Zarządu, złożona przez Pana Włodzimierza Stasiaka. 
Pan Wiceprezes Włodzimierz Stasiak nie podał przyczyn swojej rezygnacji. 
Rezygnacja z pełnienia funkcji obowiązuje poczynając od dnia dzisiejszego. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 21

Do pobrania