Data: 20 maja 2009
Typ raportów: Bieżące

Korekta raportu kwartalnego QSr 1/2009 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. informuje, że w raporcie kwartalnym za I kwartał 2009 roku błędnie 
podano imię Pana Prezesa Zarządu. 
 
Jest: Witold Kruszyński,  powinno być: Wojciech Kruszyński.

Do pobrania