Data: 28 czerwca 2018
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (11/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Arcus SA

Zalacznik_Akcjonariusze_5%_na_ZWZA_w_2018_roku.pdf