Raport bieżący z plikiem 12/2016

Data: 2 czerwca 2016
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Załącznik: Uchwały popdjęte podczas ZWZA w dniu 2 czerwca 2016 roku


    więcejmniej


    więcejmniej