Data: 6 czerwca 2016
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

Do pobrania