Data: 31 października 2007
Typ raportów: Śródroczne

Raport SA-Q 3/2007