Data: 6 listopada 2007
Typ raportów: Śródroczne

Skorygowany raport SA-Q 3/2007