Data: 1 lutego 2008
Typ raportów: Śródroczne

Raport SA-Q 4/2007