• Oprogramowanie do wirtualizacji wraz z kompletem licencji umożliwiających migrację i użytkowanie serwerów wirtualnych, systemów operacyjnych do serwerów oraz oprogramowania bazodanowego
  • Macierz dyskowa
  • Serwery
  • Urządzenia sieciowe