• Dostawa i wdrożenie platformy komunikacji zunifikowanej opartej na Microsoft Lync oraz aplikacji Arcus Contact Center
  • Integracja Arcus Contact Center z Dynamics CRM oraz SharePoint
  • Integracja z systemami obiegu dokumentów Urzędu Miasta Łodzi oraz Łódzkiego Ośrodka Geodezji
  • Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz jej wirtualizacja
  • Dostawa i wdrożenie systemu backupu i archiwizacji
  • Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej
  • Budowa portalu dostępowego dla mieszkańców