Miasto Łódź – budowa Łódzkiego Centrum Kontaktów z Mieszkańcami

 • Dostawa i wdrożenie platformy komunikacji zunifikowanej opartej na Microsoft Lync oraz aplikacji Arcus Contact Center
 • Integracja Arcus Contact Center z Dynamics CRM oraz SharePoint
 • Integracja z systemami obiegu dokumentów Urzędu Miasta Łodzi oraz Łódzkiego Ośrodka Geodezji
 • Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz jej wirtualizacja
 • Dostawa i wdrożenie systemu backupu i archiwizacji
 • Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej
 • Budowa portalu dostępowego dla mieszkańców


  więcejmniej


  więcejmniej