• Dostawa i wdrożenie Infrastruktury serwerowej oraz jej wirtualizacja
  • Dostawa i wdrożenie systemu backupu i archiwizacji
  • Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej
  • Dostawa i wdrożenie niezawodnościowego systemu baz danych ORACLE RAC
  • Dostawa i konfiguracja stacji opisowych dla radiologów i klinicystów
  • Dostawa, wdrożenie i integracja z systemami szpitalnymi systemu PASC INFINIT
  • Dostawa, wdrożenie i integracja z systemami szpitalnymi pierwszego w Polsce tej klasy systemu obrazowania 3D/4D/5D ZIOSoft
  • Budowa i wdrożenie portalu do obsługi pacjentów