• Dostawa i wdrożenie Infrastruktury serwerowej
  • Dostawa i wdrożenie systemu backupu i archiwizacji
  • Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej
  • Dostawa i konfiguracja stacji opisowych dla radiologów i klinicystów
  • Dostawa, wdrożenie i integracja z systemami szpitalnymi systemu PASC