• Stworzenie z istniejącego środowiska serwerowego wysokowydajnej i wysokodostępnej platformy wirtualnej
  • Konfigurację przełączników sieciowych i urządzeń klasy UTM
  • Konfigurację sieci SAN
  • Zbudowanie wysokodostępnej, centralnie zarządzanej infrastruktury terminalowej
  • Utworzenie infrastruktury backup’owej opartej o rozwiązania firmy SYMANTEC
  • Wirtualizacja centrali telefonicznej IPPBX