logo ReadIT OCR

ReadIT OCR  to oprogramowanie zastępujące ręczne przepisywanie danych z dokumentów papierowych oraz ich postaci elektronicznych, z funkcją OCR. System zaczytuje, interpretuje, sprawdza i przesyła dane do programu księgowego. Aplikacja rozpoznaje faktury, kosztorysy, noty, listy przewozowe, dokumenty PZ, WZ i wiele innych

Dokumenty nie muszą być w żaden sposób separowane (kodem kreskowym lub czystą kartką), gdyż system identyfikuje pierwszą i ostatnią stronę dokumentu.  Dane z faktur zostają automatycznie rozpoznane i zaczytane do systemu. Czynność ta zajmuje kilkanaście sekund. Funkcja OCR dokumentów może być zainstalowana w infrastrukturze IT klienta lub wykorzystywać usługę udostępnioną na chmurze. System interpretuje i weryfikuje zaczytane dane m.in. poprzez sprawdzanie sum kontrolnych, porównanie wyniku zaczytania z danymi w innych systemach np. w systemie F-K, GUS i VIES. Aplikacja umożliwia eksportowanie poprawnie zweryfikowanych danych do różnych formatów lub bezpośrednio do systemów F-K lub systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.

 

Do pobrania:
Ulotka produktowa