Optymalizacja procesów biznesowych

Współpracując z klientami przy wdrażaniu systemów zarządzania procesami, bardzo często spotykamy się z procesami, które są nieoptymalne, co oznacza, że firma traci czas na niepotrzebne operacje, tym samym koszty działalności są większe, niż mogłyby być.

Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu, wypracowaliśmy metodykę optymalizacji procesów opartą o BPM (Business Proces Management) polegającą na:

  • Identyfikacji typów informacji znajdujących się w obiegu w organizacji,
  • Identyfikacji i odwzorowaniu w notacji UML procesów obiegu informacji oraz towarzyszących im rejestrom danych,
  • Identyfikacji cech (metadanych) obiektów występujących w procesie, ich stanów oraz warunków przejścia między stanami,
  • Przygotowaniu zaleceń optymalizacyjnych.

W przypadku wykazania możliwości znaczącej optymalizacji procesów obiegu informacji w firmie/instytucji wskazujemy na potrzebę wparcia tych procesów poprzez wdrożenie systemów informatycznych i proponujemy rozwiązania odpowiadające potrzebom klienta.

Doradztwo i dobór oprogramowania

Doradztwo i dobór oprogramowania

Usprawnienie funkcjonowania organizacji poprzez system informatyczny wymaga dopasowania rozwiązań, jakie dostępne są na rynku do indywidualnych potrzeb klienta.
W związku z tym, iż systemów jest wiele, a oczekiwania klientów różne, wybór optymalnego rozwiązania nie jest prosty.

Doradztwo i dobór oprogramowania obejmuje:

• Analizę problemów Klienta,
• Opracowanie koncepcji Systemu Informacyjnego,
• Wybór rozwiązania lub rozwiązań,
• Zarządzanie projektem.

Systemy zarządzania dokumentacją, procesami i dokumentami

Od wielu lat, problemy Klientów w obszarze zarządzania informacją, dokumentacją, procesami, czy projektami rozwiązujemy również poprzez systemy informatyczne. Aby sprostać wymaganiom Klientów stale poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje. Przy rozwiązywaniu problemów wykorzystujemy między innymi:

Vario umożliwia zarządzania informacją w całym przedsiębiorstwie. Elastyczność systemu umożliwia definiowanie obiektów i funkcjonalności specjalistycznych, dopasowanych nie tylko do określonych branż, ale do indywidualnych wymagań każdego klienta.

NSI Autostore jest aplikacją serwerową, która organizuje przechwytywanie i bezpieczne dostarczanie dokumentów papierowych i elektronicznych z urządzeń peryferyjnych do aplikacji biznesowych.

INSTAURION to rozwiązanie do zarządzania i archiwizowania dokumentów. Cechą wyróżniającą jest wysoce skuteczny OCR, możliwość współpracy z różnymi bazami danych.