ScannerVisionCyfrowe dokumenty pod kontrolą

To wyzwanie dla każdej organizacji, gdy informacje są dostępne tylko na papierze. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie każdy potrzebuje dostępu do informacji 24/7. ScannerVision™ to rozwiązanie do przechwytywania zeskanowanych dokumentów, które automatyzuje ich przepływ. Dzięki naszemu rozwiązaniu przepływ pracy stanowi pomost między urządzeniem wielofunkcyjnym lub aplikacją biznesową (produkującą dokumenty) a miejscem docelowym, takim jak folder sieciowy lub aplikacja back-end używana przez Twoją organizację. ScannerVision automatycznie konwertuje dokumenty, wzbogaca je o niezbędne dane dostarczone przez urządzenie wielofunkcyjne lub aplikację biznesową i przechowuje je we właściwym miejscu, oszczędzając pieniądze, czas i zasoby.

Dystrybucja informacji cyfrowych do właściwej grupy docelowej

ScannerVision™ dysponuje wieloma gotowymi konektorami łączącymi z wieloma popularnymi systemami ERP i SharePoint, Ceyoniq oraz nasz własny DMS – DocVolante. Dzięki ulepszonemu silnikowi przetwarzania równoległego aplikacja może przetwarzać wiele dokumentów jednocześnie i skrócić czas przetwarzania o połowę, zapewniając oszczędność czasu i środków. Pojedyncze logowanie (Single Sign-on) do wszystkich konektorów, list wyboru i klientów. Użytkownik zalogowany w urządzeniu wielofunkcyjnym będzie również zalogowany w SharePoint, DropBox i innym dowolnym konektorze.

Chcesz dowiedzieć się, jak ScannerVision może usprawnić przetwarzanie dokumentów w Twojej organizacji? Zapytaj naszego eksperta!

    FORMULARZ
    Kontaktowy


    więcejmniej


    więcejmniej