ReadIT OCR ProZaoszczędź czas, niweluj błędy i zapomnij o ręcznym przepisywaniu danych z dokumentów, faktur. 

ReadIT OCR Pro to oprogramowanie zastępujące ręczne przepisywanie danych z dokumentów papierowych oraz ich postaci elektronicznych, z funkcją OCR. System zaczytuje, interpretuje, sprawdza i przesyła dane do programu księgowego. Aplikacja rozpoznaje: faktury, kosztorysy, noty, listy przewozowe, dokumenty PZ, WZ i wiele innych.

 

 

 

Automatyzacja przetwarzania dokumentów 

We współczesnych firmach można zapomnieć o wielogodzinnej pracy z dokumentem papierowym, żmudnym przepisywaniu i wieloma błędami, dzisiaj w wielu firmach rozwija się era robotyzacji przetwarzania dokumentów. 

Dzięki systemowi ReadIT OCR Pro dokumenty nie muszą być w żaden sposób separowane (kodem kreskowym lub czystą kartką), gdyż system identyfikuje pierwszą i ostatnią stronę dokumentu. Dane z faktur zostaną automatycznie rozpoznane i zaczytane do systemu, czynność ta zajmuje kilkanaście sekund. Co jeszcze daje ReadIT? 

  • Rozpoznawanie danych z obrazów dokumentów na podstawie reguł i szablonów  
  • Podgląd dokumentów i zidentyfikowanych stref danych z możliwością ich korygowania przez operatora systemu  
  • Możliwość sprawdzania rozpoznanych danych 
  • weryfikacja danych w odniesieniu do danych referencyjnych 
  • wykrywanie duplikatów 
  • wsparcie funkcji separacji (j/w)
     

Funkcja OCR dokumentów może być zainstalowana w infrastrukturze IT klienta lub wykorzystywać usługę udostępnioną na chmurze. System interpretuje i weryfikuje zaczytane dane m.in. poprzez: 

  • sprawdzanie sum kontrolnych 
  • porównanie wyniku zaczytania z danymi w innych systemach np. w systemie F-K, GUS i VIES 

Aplikacja umożliwia eksportowanie poprawnie zweryfikowanych danych do różnych formatów lub bezpośrednio do systemów F-K lub systemów elektronicznego obiegu dokumentów.
 

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym. 

Kontakt