Cloud computing: aplikacje zawsze dostępne

Chmura obliczeniowa, czyli  cloud computing to model przetwarzania danych w formie usługi świadczonej przez zewnętrznego dostawcę – za pomocą udostępnianego przez niego oprogramowania i przy pomocy jego infrastruktury. Dzięki temu użytkownik nie musi kupować na własność licencji na oprogramowanie, nie zajmuje się jego instalacją i administracją, tylko płaci za okres jego użytkowania. ... Czytaj więcej!