Chmura obliczeniowa, czyli  cloud computing to model przetwarzania danych w formie usługi świadczonej przez zewnętrznego dostawcę – za pomocą udostępnianego przez niego oprogramowania i przy pomocy jego infrastruktury. Dzięki temu użytkownik nie musi kupować na własność licencji na oprogramowanie, nie zajmuje się jego instalacją i administracją, tylko płaci za okres jego użytkowania.

Najprostszym przykładem usług oferowanych w modelu cloud computing są skrzynki e-mail – ich użytkownicy nie kupują i nie konfigurują serwera pocztowego, tylko wykupują usługę u dostawcy – płatną lub darmową w zamian za otrzymywanie reklam. Dostawca usługi dba o utrzymanie serwerów, ich bezpieczeństwo, backup, aktualizacje oprogramowania, itp.

Model usług cloud computing występuje w różnych wersjach – firma Arcus Systemy Informatyczne dostarcza zarówno rozwiązanie oparte o model „Pure” Cloud Computing (wszystkie usługi i rozwiązania w chmurze) oraz w modelu hybrydowym (integracja lokalnego środowiska z chmurą).

Usługi, które dostarczamy naszym Klientom oparte są głównie o produkty Microsoft AzureOffice 365. Korzystając z infrastruktury dostępnej w Azure i Office 365 Klienci nie ponoszą kosztów związanych z zakupem licencjami – płacą opłaty subskrypcyjne, utrzymaniem serwerów, zasilaniem itp. Należy pamiętać też o tym, że proponowane usługi mają gwarancje dostępności ponad 99,9 proc., co byłoby trudne i kosztowne do zapewnienia budując lokalną infrastrukturę. Rozwiązania które proponujemy są w pełni bezpieczne oraz zarządzalne przez Klienta.

Więcej informacji na temat rozwiązań cloud computing oferowanych przez Arcus Systemy Informatyczne:

http://www.arcussi.pl/pl/produkty/cloud-computing