Wdrożenie Ms Dynamics 365

Spółka Arcus Systemy Informatyczne z Grupy Arcus rozpoczęła projekt wdrożenia Microsoft Dynamics 365 w Wirtualnej Polsce – pierwszym polskojęzycznym serwisie internetowym, założonym 26 lat temu.  WP jest kolejnym, wieloletnim klientem Arcus SI z sektora komercyjnego, który zdecydował się na rozwiązanie Ms Dynamics 365.

Elastyczny system ERP

Arcus SI wspiera kolejną firmę w jej rozwoju cyfrowym, opartym na najnowocześniejszych technologiach. Wdrożenie elastycznego systemu ERPMs Dynamics 365 pozwoli usprawnić w Wirtualnej Polsce wiele procesów. Zautomatyzowane zostaną takie czynności jak księgowanie delegacji czy faktur, zarządzanie kursami walut, zarządzanie planem kont, zmianą struktury organizacyjnej. System umożliwi również techniczną integracji z innymi systemami w organizacji.

– Od wielu lat wspieramy organizacje w cyfrowej transformacji. Obserwujemy silną intensyfikację tego procesu w ostatnim roku. Współpraca z Wirtualną Polską w zakresie wdrożenia Ms Dynamics 365 potwierdza ten trend. Grupa Arcus wspiera Klientów w zarządzaniu całym procesem tworzenia i obiegu dokumentów, komunikacją zunifikowaną oraz systemami ERP. Cieszymy się, że możemy wykorzystać nasze doświadczenie i wspierać kolejnego klienta z sektora komercyjnego – mówi Michał Czeredys, prezes Arcus SA.