Microsoft Dynamics 365

Źródło: ug.edu.pl


Spółka Arcus Systemy Informatyczne rozpoczęła proces wdrożenia systemu Microsoft Dynamics 365 z wykorzystaniem platformy one4all dla uczelni i biznesu w Uniwersytecie Gdańskim. 

Nowy etap transformacji cyfrowej

Microsoft Dynamics 365 to nowoczesne rozwiązanie pozwalające zrobić duży krok w cyfryzacji procesów wewnętrznych. Uczelnia wymaga sprawnego zarządzania zarówno finansami, kadrą pracowniczą, projektami, a także sferą dydaktyczną i relacjami ze studentami. Arcus SI wdrożył system informatyczny, który działa kompleksowo. Pozwoli również zoptymalizować szereg procesów zachodzących na uczelni. Dzięki wieloletniej współpracy z uczelniami, wspólnie z Microsoft, Arcus SI stworzył system wyspecjalizowany dla uczelni – one4all dla Uczelni na bazie Microsoft Dynamics 365 – rozwiązanie globalne, wielowalutowe i wielojęzykowe.

Platforma jest jedynym tego rodzaju rozwiązaniem w Europie dedykowanym do zarządzania działalnością szkół wyższych. Dzięki partnerstwu z firmą Microsoft jesteśmy w stanie zapewnić najnowocześniejsze rozwiązania na rynku.

System ERP zostanie zintegrowany z istniejącymi aplikacjami odpowiedzialnymi za procesy rozliczeń bankowych, przepływu pracy i obiegu dokumentów oraz raportowania. Co ważne, pozwoli także na integrację z pozostałymi systemami dydaktycznymi.

Automatyzacja procesów

Dynamics 365 pozwala zmienić charakter swojego tradycyjnego zarządzania finansami. Umożliwia automatyzację procesów, aby zwiększać efektywność i lepiej kontrolować koszty, zmniejszać nakłady operacyjne i złożoność finansową. Z tego powodu jest wykorzystywany przez klientów z różnych branż na całym świecie.

– Środowisko naukowe potrzebuje nowoczesnej struktury organizacyjnej, wspieranej przez najnowsze technologie. Cieszymy się, że kolejna uczelnia zdecydowała się korzystać z autorskiego rozwiązania Arcus SI – platformy one4all na bazie Microsoft Dynamics 365, która jest jedynym tego rodzaju rozwiązaniem w Europie. System dedykowany do zarządzania działalnością szkół wyższych z pewnością zapewni kompleksowe wsparcie i integrację procesów zachodzących na Uniwersytecie Gdańskim. To duży krok w stronę cyfryzacji i dalszego rozwoju uczelni przy wsparciu najnowocześniejszych technologii – mówi Maciej Czernaś, Prezes Arcus SI.

Eliminacja dodatkowej dokumentacji zewnętrznej

System one4all (na bazie Microsoft Dynamics 365) dedykowany dla Uczelni to globalne i spójne prowadzenie projektów poprzez wspólne i jednolite kategorie opisowe pozwala uzyskiwać szereg korzyści – np. raporty w różnych układach, a także zwiększa wiarygodność danych dzięki temu, że nie muszą być one przenoszone czy przetwarzane przez inne źródła/miejsca systemu.

– Zagadnienie transformacji cyfrowej jest naszą codziennością od wielu lat, ale w ostatnim roku cyfryzacja nasiliła się na dotychczas niespotykaną skalę. Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim potwierdza ten trend. Grupa Arcus wspiera Klientów w zarządzaniu całym procesem tworzenia i obiegu dokumentów, komunikacją zunifikowaną oraz systemami ERP. Cieszymy się, że możemy wykorzystać nasze doświadczenie wspierając kolejną z polskich uczelni – mówi Michał Czeredys, prezes Arcus SA.