MIT Sloan

Łukasz Rumowski wystąpił jako ekspert na konferencji “MIT Sloan Management Review Polska”: Productivity – Humanity – Technology. Wydarzenie odbyło się 27 maja 2021 roku. Przedstawiciel Arcusa wygłosił prelekcję “Inteligentne zarządzanie dokumentem w nowej rzeczywistości. Czy nadchodzi koniec papierowych dokumentów?”. Tematyką wydarzenia były wyzwania cyfrowej transformacji – opinie i rady polskich i światowych ekspertów.

Productivity – Humanity – Technology

Motyw przewodni tegorocznej edycji Konferencji MIT Sloan Management Review Polska: Productivity – Humanity – Technology ma swoje źródło w dynamicznych zmianach w środowisku biznesowym w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Eksperci dowodzą, czego wymaga efektywne przywództwo w „nowej normalności”. Oprócz zrozumienia cyfryzacji i procesu zmiany, wymaga kompetencji kierowania zespołami w środowiskach hybrydowych, motywowania czy radzenia sobie ze stresem.

Przyspieszenie transformacji cyfrowej

Pandemia niesamowicie przyśpieszyła cyfrową transformację firm – w tym zautomatyzowała wiele procesów administracyjnych, m.in. elektroniczny obieg dokumentów. Łukasz Rumowski przedstawił ważne aspekty elektronicznego obiegu dokumentów. Wymienił zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, wygodę zdalnego zarządzania i kontroli procesów, wygodę dostępu, dostęp mobilny czy dostęp wirtualny. Ekspert Arcusa podkreślił również wagę efektywności i szybkości procesów oraz łatwość wykonywania kopii zapasowych.

Więcej o wydarzeniu tutaj.