Wielkość rynku zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) została wyceniona na 2,27 miliarda USD w 2021 roku i przewiduje się, że osiągnie 18,69 miliarda USD do 2030 roku, przy CAGR na poziomie 22,5% w okresie prognozy od 2022 do 2030 roku. Globalne zapotrzebowanie na rozwiązania Robotic Process Automation wzrosło w wyniku postępującej transformacji cyfrowej. Od kliku lat automatyzacja procesów biznesowych staje się dla organizacji koniecznością.

Robotic Process Automation ma zastosowanie w biznesie, wykonując zadania powierzane wcześniej konkretnym pracownikom. Roboty RPA są programowane do samodzielnego wykonywania działań, o różnym stopniu skomplikowania, które cechuje powtarzalność i ograniczona liczba wyjątków w regule algorytmu. To rozwiązanie jest stosowane tam, gdzie integracja wielu systemów informatycznych jest droga i czasochłonna. Działanie robotów polega na imitacji ludzkich zachowań – posługują się systemami informatycznymi w dokładnie ten sam sposób – logują się do wskazanych programów, pobierają potrzebne dane oraz umieszczają je we wskazanych bazach danych. Roboty nie potrzebują jednak tradycyjnych stacji roboczych z fizycznym interfejsem – wszystkie ich działania mają miejsce w środowisku wirtualnym.

Robotyzacja to kolejny krok ewolucyjny w automatyzacji. Główną zaletą nowego rozwiązania jest możliwość swobodnej pracy robota między różnymi systemami. Robot jest uczony zadań, które wykonuje człowiek, staje się więc dzięki temu tak zwanym wirtualnym pracownikiem, który wykonuje dokładnie taki sam proces, przypisany wcześniej człowiekowi.

Co to jest optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) i dlaczego jest ważne dla RPA?

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) jest kluczową cechą każdego dobrego rozwiązania do automatyzacji procesów robotycznych. Krótko mówiąc, OCR to technologia używana do wyodrębniania tekstu z obrazów i dokumentów za pomocą środków mechanicznych lub elektronicznych. Konwertuje tekst pisany, odręczny lub drukowany na tekst zakodowany maszynowo – dane te mogą być następnie wykorzystywane w elektronicznych procesach biznesowych bez konieczności ręcznego ich przechwytywania. OCR istnieje w różnych formach od ponad 100 lat, ale w przeciwieństwie do wcześniejszych wersji technologii, które wymagały nauczenia jednej czcionki na raz z obrazami każdego znaku, dzisiejsze rozwiązania OCR oparte na sztucznej inteligencji (AI) mogą rozpoznawać i przechwytywać dane z dokumentów drukowanych maszynowo z wysokim poziomem dokładności. Szybko poprawia się również ich zdolność do dokładnego rozszyfrowywania tekstu pisanego odręcznie.

Jak powstała technologia OCR? Nieznana historia optycznego rozpoznawania znaków 

Jaka jest wartość OCR dla Robotic Process Automation?

OCR w RPA umożliwia organizacjom automatyzację większej liczby ich operacyjnych procesów biznesowych, zwłaszcza tych, które nadal w dużym stopniu zależą od zeskanowanych dokumentów, takich jak formularze wypełniane przez klientów. Rozwiązanie może pobierać informacje z obrazów, plików PDF i aplikacji zdalnych. Te pobrane informacje są nie tylko odczytywane, ale można również wykonywać działania. Rezultatem jest dokładne, szybkie i wysokiej jakości wyjście tekstowe, umożliwiające robotom automatyzację większej liczby zadań, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i szkoleniowych.

Jaki OCR wybrać? Poznaj porady eksperta

Różne typy OCR dla RPA

Istnieją dwie szerokie kategorie przypadków biznesowych OCR w dziedzinie RPA. Pierwszym z nich jest konwersja nieustrukturyzowanych danych z zeskanowanych dokumentów na ustrukturyzowane, zdigitalizowane dane, które z kolei mogą być wykorzystywane w cyfrowych procesach biznesowych. Rozwiązanie odczytuje i wyodrębnia informacje z zeskanowanego dokumentu, takiego jak faktura. Dane można następnie przenieść do dowolnej aplikacji korporacyjnej, takiej jak CRM, ERP lub starszy system. Drugi obejmuje bardziej złożone możliwości automatyzacji.  Zaawansowane RPA OCR można zastosować do odczytania obrazu i wyodrębnienia niezbędnego tekstu z obrazu ekranu lub symulacji aplikacji. Ta funkcja umożliwia organizacjom automatyzację większej liczby procesów. 

Źródła: Deloitte RPA Global Survey,  RPA  Global Market Report 2022, Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów.