Oprogramowanie do zarządzania drukiem

Kontynuujemy publikację słowniczka, w którym wyjaśniamy znaczenie trudnych wyrazów.

MDS (Managed Document Services lub Managed Document Solutions) – oznacza kompleksowe zarządzanie obiegiem dokumentów. MDS polega na optymalizacji całego procesu produkcji dokumentów – od wydruku, kopiowania, poprzez ich archiwizację zapewnienie bezpieczeństwa danych po wpływ na środowisko naturalne. Dzięki Managed Document Services firma może precyzyjnie określić koszty produkcji dokumentów, dostosować infrastrukturę drukującą do profilu działalności firmy, a w konsekwencji ograniczyć koszty produkcji i obiegu dokumentów nawet o około 30%. Zaletą Managed Document Services jest kompleksowe przeanalizowanie procesu obiegu dokumentów – nie tylko wydruków powstających na drukarkach, ale również dokumentów przychodzących faksem, czy generowanych przez zdalnych pracowników poza biurem (np. przedstawiciele handlowi drukujący oferty czy formularze zamówień).

Kompleksowa usługa dzierżawy i outsourcingu urządzeń drukująco-kopiujących Arcus Kyocera MDS została nagrodzona godłem promocyjnym „Teraz Polska” w kategorii Najlepsze Produkty i Usługi. Arcus Kyocera MDS wykorzystuje proces Oceny, Projektowania, Implementacji, Zarządzania i Optymalizacji, aby precyzyjnie określić koszty produkcji dokumentów, dostosować środowisko obiegu dokumentów do profilu działalności firmy, a w konsekwencji ograniczyć koszty i zwiększyć wydajność i efektywność systemu. Co więcej, oferując szeroki zakres usług z jednego źródła, Arcus Kyocera MDS eliminuje stratę czasu i marnotrawstwa zasobów.

Rozwiązania klasy Managed Document Services oferują także: Ricoh, OKI (jako Smart Managed Document Solutions, czyli  inteligentne zarządzanie dokumentami); Canon, TA Triumph-Adler.