Oprogramowanie do zarządzania drukiem

Systemy PACS/RIS to nowoczesne systemy informatyczne wykorzystywane w placówkach zdrowia, które ułatwiają diagnozowanie pacjentów.

Dzisiaj wyjaśnimy znaczenie skrótów PACS/RIS coraz częściej stosowanych w nowoczesnej medycynie.

Picture Archiving and Communication System (PACS) – to podstawowy system informatyczny do archiwizacji i transmisji obrazów z urządzeń diagnostycznych. Służy on archiwizacji i dystrybucji obrazów, w celu obsługi informatycznej zadań wykonywanych w ramach diagnostyki obrazowej w zakresie danych obrazowych. Dzięki zastosowaniu protokołu DICOM, w którym generowane są obrazy, w ramach systemu mogą współpracować systemy i urządzenia pochodzące od różnych producentów.

Radiology Information System (RIS) – system, który pozwala na obsługę całego procesu realizacji badania od momentu planowania i rejestracji pacjenta w pracowni radiologicznej, przez proces wykonania badania, aż po stworzenie i wydanie opisu. Nowoczesne systemy RIS pozwalają na zarządzanie listami zleceń, optymalizację lokacji zasobów i zarządzanie finansami, a integracja z centralnym systemem informatycznym placówki umożliwia przesyłanie informacji o pacjencie i tworzenie jego pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej. Większość dostępnych na rynku systemów RIS posiada moduły statystyczne do generowania raportów i analiz.

Systemy PACS/RIS nie tylko usprawniają pracę placówek medycznych, ale też przyspieszają wymianę danych między lekarzem prowadzącym a wykonującymi badanie i minimalizują ryzyko pomyłek.

Więcej na temat systemów PACS/RIS można dowiedzieć się na stronach Arcus Systemy Informatyczne.