W najnowszym wydaniu „Gazety Bankowej” został opublikowany wywiad z Michałem Czeredysem, Prezesem Arcus S.A. W materiale Michał Czeredys wyjaśnia m.in. podstawy sukcesu firmy Arcus na polskim rynku.

Jak możemy przeczytać w „Gazecie Bankowej” według Michała Czeredysa o sukcesie firmy Arcus zadecydowały trzy kluczowe czynniki. Po pierwsze współpraca z japońskim producentem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, firmą Kyocera. Po drugie koncentracja na rynku B2B (firmy oraz instytucje publiczne), podczas gdy firmy działające na rynku konsumenckim muszą ponosić wielomilionowe nakłady na kampanie reklamowe. Po trzecie, ciągłe dostosowywanie się do potrzeb klienta.

Jednocześnie Prezes Michał Czeredys wyjaśnia, że chociaż Arcus wyrósł na kooperacji z sektorem publicznym, to teraz firma będzie się koncentrować na klientach komercyjnych. Docelowo udział kontraktów dla sektora publicznego ma wynosić maksymalnie 20 proc. Większy nacisk będzie kładziony na współpracę z firmami. Już dzisiaj Arcus obsługuje takie firmy jak Bank Millennium oraz Volvo. Współpraca z sektorem przedsiębiorstw jest o tyle łatwiejsza, że łatwiej pozyskuje się kontrakty, a sprawy nie trafiają do Krajowej Izby Odwoławczej.

Michał Czeredys wyjaśnia również, że coraz więcej zleceń firma pozyskuje z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wymaga to co prawda edukacji rynku, ale w przypadku sektora nowych technologii zawsze trzeba najpierw przekonać klientów do innowacyjnych rozwiązań.

Koncentracja na segmencie przedsiębiorstw już przynosi efekty. Michał Czeredys wyjaśnia na łamach „Gazety Bankowej”, że wskaźnik EBITDA za trzeci kwartał 2015 roku był dodatni, podczas gdy w analogicznym kwartale 2014 roku firma odnotowała stratę. Wyniki Grupy Arcus są coraz lepsze.

Michał Czeredys tłumaczy, że dalszy pomysł na rozwój Grupy opiera się na dwóch kierunkach rozwoju. Po pierwsze oferowanie coraz bardziej rozbudowanych usług, co pozwala zwiększać marżę i wzmacnia pozycję na rynku w starciu z konkurencją. Arcus posiada już kompetencje, które pozwalają firmie wdrażać rozwiązania innych dostawców, tworzyć własne oprogramowanie, budować kompleksowe systemy zarządzania drukiem, a nawet obiegiem dokumentów w organizacjach. Po drugie poszerzanie oferty tak, aby kompleksowo obsłużyć klientów. Arcus nie tylko oferuje urządzenia Kyocera ale również usługi monitoringu pojazdów, inteligentne liczniki, kompleksowy system zarządzania obiegiem dokumentów, a także usługi wdrożeniowe czy integratorskie.

Pełną treść wywiadu można przeczytać w najnowszym numerze „Gazety Bankowej”.