Zarządzanie informacją

Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A. komentuje na łamach serwisu Onet.pl wyniki finansowe Arcus za rok 2015. W 2015 r. Arcus S.A. wypracował 5,48 mln zł zysku z działalności operacyjnej wobec 6,79 mln zł straty w 2014 r.  Skonsolidowany zysk netto w 2015 r. wyniósł 1,76 mln zł wobec 11,79 mln zł straty rok wcześniej. Natomiast zysk operacyjny osiągnął poziom 2,98 mln zł w stosunku do 16,4 mln zł straty w 2014.

W artykule Michał Czeredys wyjaśnia, że rok 2015 był okresem intensywnej pracy, ponieważ wyniki finansowe Arcus 2014 roku nie były na satysfakcjonującym poziomie. I jak wyjaśnia działania zostały przeprowadzone skutecznie: spółka odnotowała wzrost przychodów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. To zdecydowanie poprawiło wyniki: w 2015 r. firma wypracowała 5,48 mln zł zysku z działalności operacyjnej wobec 6,79 mln zł straty w 2014 r.

Znaczna poprawa wyników w 2015 roku to efekt przeprowadzonych inwestycji w rozwój kompetencji związanych z tworzeniem kompletnego środowiska druku. Strategia Arcus koncentruje się na zaawansowanych usługach informatycznych wspierających efektywność klientów w wielu aspektach ich działalności. Oferta opiera się nie tylko na drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych Kyocera Document Solutions, ale także na oprogramowaniu do zarządzania drukiem, usługach audytu, wdrożeniach systemów wydruku, dzierżawie urządzeń wielofunkcyjnych, outsourcingu druku, systemach obiegu dokumentów, rozwiązaniach do zarządzania flotą pojazdów z oferty spółki T-matic Systems, czy systemach ERP i narzędziach zunifikowanej komunikacji wdrażane z Microsoftem przez Arcus Systemy Informatyczne. Bogata oferta oparta o zaawansowane usługi pozwala uzyskiwać wyższe marże niż w przypadku sprzedaży sprzętu i oprogramowania.

Według Prezesa Michała Czeredysa właśnie w tym kierunku będzie rozwijać się Grupa Arcus.

Pełna treść artykułu:

http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/zysk-netto-arcusa-to-wynik-wczesniejszych-inwestycji-spolki-w-rozwoj/6c0q7j