Oprogramowanie do zarządzania drukiem

Portal Wyborcza.biz informuje w artykule o prowadzonych przez firmy ArcusT-matic Systems oraz Energa-Operator rozmowach, które mają na celu ugodowe rozwiązanie sporu.

Wyborcza.biz przytacza oświadczenie przysłane przez obie strony do agencji informacyjnej ISBnews:

“Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie i T-matic Systems S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku mając na uwadze dotychczasowy przebieg sporów i zaprezentowaną argumentację stron informują, że toczące się rozmowy mogą doprowadzić do ugodowego rozwiązania”.

W materiale wypowiada się też Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A., który podkreśla, że od samego początku dążą do polubownego sposobu rozwiązania sprawy. Podkreśla też wolę współpracy drugiej strony.

Sprawa dotyczy umowy na dostawę ponad 410 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej wraz z usługą wdrożenia infrastruktury pomiarowej. Strony nie mogły dojść do porozumienia w zakresie zakończenia projektu i jego finalnego rozliczenia, dlatego sprawa trafiła do sądu.

Zgodnie z unijnymi dyrektywami do 2020 roku 80% odbiorców energii w Polsce będzie musiało mieć zainstalowany inteligentny licznik energii.

Pełna treść artykułu:

http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,20121394.html#ixzz49TrStr80