W dzisiejszym wydaniu „Parkietu” został opublikowany artykuł na temat notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych firmy Arcus. Redakcja zauważa, że akcje Arcus zdrożały od początku roku niemal dwukrotnie.

Cytowany w artykule Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A. informuje, że firma pracuje nad nowymi kontraktami, które powinny zostać rozstrzygnięte w II i III kwartale. Zwraca też uwagę, że spółka pracuje nad wzrostem rentowności i pod tym kątem dobiera realizowane kontrakty.

Jak możemy przeczytać w „Parkiecie” w pierwszym kwartale 2016 roku EBITDA Arcusa wyraźnie wzrósł przy jednoczesnym ograniczeniu obrotów. Prezes Michał Czeredys wyjaśnia, że I kwartał ani dla branży ani dla spółki z reguły nie jest zbyt dobrym okresem, ale rok 2016 zapowiada się dobrze. Spółka nie podaje prognoz finansowych i koncentruje się na rozwoju segmentów telematycznego i telemetrycznego, których wyniki z kwartału na kwartał są coraz lepsze. Michał Czeredys wyjaśnia na łamach „Parkietu”, że płynność spółki jest bardzo dobra i cały czas są redukowane koszty.

Prezes Michał Czeredys odniósł się także do trwających rozmów z Energą-Operator na temat ugodowego zakończenia sporu dotyczącego kontraktu na dostawę i wdrożenia inteligentnych liczników. Według niego obie strony są zainteresowane znalezieniem polubownego rozwiązania.

Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu dziennika „Parkiet”.