Arcus MED

Arcus MED


Zmniejszenie obowiązków administracyjnych w służbie zdrowia to stały punkt wszystkich programów naprawczych systemu zdrowia publicznego w Polsce. Aplikacja Arcus MED co prawda nie zwalnia lekarza ze żmudnej „pracy papierkowej”, jednak czyni ten obowiązek łatwiejszym i bezpieczniejszym.

Dokumentacja medyczna (EDM) stanowi nieodłączny element procesu leczenia każdego pacjenta. Niestety, jak wskazują sami lekarze, prowadzenie jej zajmuje cenny czas, który powinien być poświęcony pacjentowi. Dodatkowo, wymogiem jest prowadzenie dokumentacji w sposób szczególnie staranny, gdyż podlega ona kontroli.

Prawidłowe prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) nakłada na placówki medyczne obowiązek wdrożenia odpowiedniego systemu, który zagwarantuje m.in.:

  • zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą
  • zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji
  • stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych
  • zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych
  • jednoznaczną identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian
  • możliwość wydrukowania kopii dokumentacji medycznej

Aplikacja Arcus MED na urządzenia Kyocera wyposażone w technologię HyPAS pomaga realizować te obowiązki. Dzięki niej proces przygotowania, archiwizacji i obiegu dokumentacji medycznej jest jeszcze prostszy i sprawniejszy. Pozwala ona uprawnionym użytkownikom na łatwe i szybkie wprowadzanie dokumentacji medycznej z poziomu panelu dotykowego urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera. Dzięki temu proces tworzenia, archiwizacji i obiegu dokumentacji medycznej jest szybszy i bezpieczniejszy, stanowi mniejsze obciążenie dla personelu służby zdrowia, dzięki czemu może ona poświęcić więcej czasu pacjentom.

Aplikacja Arcus MED stworzona została we współpracy z producentami oprogramowania klasy HIS „ESKULAP” oraz KS-Somed.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. z 13 kwietnia 2015 roku Dz. U. 2015 poz. 636 z późń. zm.) elektroniczna dokumentacja medyczna będzie jedyną formą dokumentacji medycznej. Ze względu na skomplikowany proces wdrażania terminy wejścia ustawy były przesuwane. Ostatnia zmiana weszła w życie 13 czerwca 2018 roku, a termin wejścia w życie przepisów wprowadzających elektroniczną dokumentację medyczną ustalono na 1 stycznia 2021 roku.

Więcej o aplikacji Arcus MED: https://www.arcus.pl/oprogramowanie/arcus-narrow-apps/arcus-med/