jak pracować efektywnie

W miarę pojawiania się i rozwoju hybrydowego modelu pracy organizacje wdrażają coraz inteligentniejsze rozwiązania. Dzięki nim możliwa jest wydajna praca w dowolnym czasie i miejscu. Przy wykorzystaniu odpowiedniej wiedzy i technologii te hybrydowe modele robocze zapewniają organizacjom elastyczność i skalowalność.  To środowisko, jakiego potrzebują, aby prosperować w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dlatego niezwykle cenne są wskazówki, jak pracować efektywnie w modelu hybrydowym.

 

Rozpocznij transformację przestrzeni roboczej w wersji smart

Ponieważ wiele organizacji korzysta obecnie z połączenia modelu pracy stacjonarnej i zdalnej, rozwiązania hybrydowe ewoluowały jeszcze dynamiczniej. Taki model zaspokaja potrzeby pracowników, którzy mogą pracować w dowolnym czasie i miejscu. Korzyści dla firm, które wdrażają długoterminowe strategie hybrydowego obszaru roboczego są znaczące.

Główna zaleta to umożliwienie pracownikom większej elastyczności i reagowania na zmiany. To przejawia się również odpornością na globalne wydarzenia gospodarcze i szybko zmieniające się otoczenie biznesowe. Hybrydowy model daje również możliwość szybkiego i łatwego skalowania operacji w górę lub w dół.

 

Work-life balance i satysfakcja pracowników

Skuteczna strategia hybrydowej przestrzeni roboczej musi określać technologię potrzebną do wspierania długoterminowej produktywności, łączności i bezpieczeństwa w środowisku pracy. Bez tego ryzyko zdecentralizowania grupy roboczej jest wysokie.

Pobierz e-book “Wspieranie transformacji biznesowej i odporności dzięki hybrydowym środowiskom pracy”

Zagrożeniami wynikającym z niewystarczającej technologii jest również naruszenie bezpieczeństwa danych, słaba sprawność biznesowa w zmieniającym się świecie i niskie zadowolenie pracowników.

 

Jak pracować efektywnie? Wdrażanie skutecznej strategii hybrydowej

Skuteczna strategia hybrydowego modelu pracy obejmuje trzy etapy: wyposażenie zespołu, łączność między pracownikami i optymalizacja procesów. Po pierwsze, konieczne jest wyposażenie swojego zespołu w sprzęt i infrastrukturę potrzebną do pracy z dowolnego miejsca. Obejmuje to takie elementy, jak laptopy i drukarki, a także inne narzędzia, które umożliwiają pracownikom mobilność i elastyczność.

Sprawdź drukarkę KYOCERA ECOSYS P2040dn i mfp TASKalfa 352ci rekomendowane do pracy zdalnej przez PCWorld  

Następnym etapem jest połączenie pracowników odpowiednim oprogramowaniem, aby umożliwić efektywną współpracę. Na tym etapie kluczowe znaczenie mają narzędzia do zarządzania dokumentami i komunikacji. Wreszcie konieczna jest optymalizacja procesów, aby w pełni wykorzystać nowe technologie i usługi. Optymalizacja umożliwia pracownikom sprawne i wydajne działanie poprzez szkolenie personelu, usprawnianie procesów i automatyzację zadań.

Sprawdź produkty Arcus Systemy Informatyczne obejmujące wdrożenia Microsoft Dynamics 365 

Na każdym z tych etapów dostawcy usług ICT mogą oferować wsparcie i wiedzę fachową w tworzeniu efektywnego środowiska, które obejmuje odpowiednie narzędzia zapewniające bezpieczny i produktywny hybrydowy obszar roboczy.