WCAG 2.1

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ważną część rynku pracy, a ich potrzeby należy uwzględniać również w świecie cyfrowym. Wraz z przyspieszającą digitalizacją większość aktywności została już przeniesiona do sieci, również obszar zawodowy. Staje się standardem, że twórcy rozwiązań B2B dbają o uwzględnienie w systemach funkcjonalności zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnościami.

Czym jest WCAG 2.1?

Web Content Accessibility Guidelines to zbiór dokumentów opublikowany przez Web Accessibility Initiative zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Wersja WCAG 2.1 odpowiada w szczególności na zmiany w sposobie interakcji ludzi z interfejsami witryn i z urządzeniami mobilnymi – m.in.  interakcję dotykową czy głosową.

Standard WCAG opiera się na czterech zasadach: postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość oraz solidność. Postrzegalność polega na tym, że informacje przedstawiane przez witrynę muszą być tak podane, żeby mogły zostać odebrane przez osoby z różnymi ograniczeniami (np. dodanie tekstu alternatywnego do obrazków dla osób niewidomych). Zasada funkcjonalności oznacza, że kontrolki i inne komponenty interfejsu muszą być dostępne dla osób z ograniczeniami. Zrozumiałość to warunek, zgodnie z którym informacje na stronie i jej obsługa powinny być możliwie zrozumiałe dla osób z niej korzystających (np. język witryny powinien być podany, żeby czytnik ekranu mógł odpowiednio odczytać stronę).  Ostatnia zasada – solidność, określa kryterium, według którego struktura i działanie strony powinno spełniać standardy odpowiednie dla zastosowanych technologii, co ma umożliwić długotrwałe funkcjonowanie strony.

Najwyższy poziom dostępności MyQ X

Firma MyQ zdecydowała się dołączyć do firm zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnościami. Po gruntownych zmianach udostępniła interfejs sieciowy MyQ X dla jak największej liczby użytkowników, podkreślając jeszcze bardziej jak ważna jest dostępność w tworzeniu rozwiązań IT. Zgodnie z surowymi wytycznymi WCAG 2.1, spełniając wiele wymagań z listy kontrolnej optymalizacji, MyQ uzyskał certyfikat potwierdzający poziom dostępności AA dla internetowego interfejsu użytkownika MyQ X. Poziom AA rozwiązuje największe i najczęstsze bariery, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnością w sieci.

Dzięki takim funkcjom, jak optymalizacja narzędzi zamiany tekstu na mowę, sterowanie klawiaturą lub nawigacja głosowa, MyQ zapewnia wygodne i wydajne drukowanie każdemu użytkownikowi.

Zarówno użytkownicy MyQ, jak i administratorzy systemu mogą wchodzić w interakcje z interfejsem internetowym MyQ X, który jest gotowy do pomocy w spełnieniu ich odpowiednich wymagań. W tym środowisku internetowym mogą zarządzać swoimi zadaniami drukowania, konfigurować szczegóły swojego profilu lub doładowywać kredyt na drukowanie.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej na temat dostępności MyQ X dla osób z niepełnosprawnościami: