Arcus S.A.Firma Arcus S.A. od ponad 36 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania i usługi klientom w całej Polsce. Dla organizacji, która jest liderem rynku przetwarzania dokumentów elektronicznych, misja i wartości stanowią fundament, którym kieruje się każdy jej pracownik. Dzięki zaangażowaniu i przekonaniom swoich pracowników #ARCUSTEAM spółka osiąga sukcesy i rozwija się, zachowując jednocześnie integralność i etyczność w działaniach.

Misja: Napędzamy rozwój i wskazujemy bezpieczną drogę w cyfrowym świecie

Misja Arcus S.A. jest krótka, ale wyrazista. Firma dąży do napędzania rozwoju w dziedzinie technologii cyfrowych, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo swoich klientów. To hasło odzwierciedla dążenie do doskonałości i ciągłego podnoszenia standardów w świecie cyfrowym.

-Wartości i misja są dla mnie szczególnie ważne, ponieważ wyznaczają kierunek rozwoju i miejsce, w którym chcemy znaleźć się w przyszłości – mówi Prezes Zarządu Michał Czeredys.

Wiceprezes Zarządu Rafał Czeredys dodaje: –  Przyjęte wartości odpowiadają na pytanie: jakimi zasadami chcemy się kierować, aby dotrzeć do naszego celu?

Wartości jako fundament sukcesu

Wartości są kluczowym elementem każdej organizacji. W przypadku Arcus S.A., wartości są zarówno fundamentem codziennych działań, jak i elementem spajającym firmę m.in. poprzez efektywną współpracę pracowników.

Partnerstwo

Wartość partnerstwa jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze organizacyjnej. Wierzymy, że działając razem z klientami, dostawcami, pracownikami i społecznością, osiągamy sukces.
Partnerstwo to fundament naszej działalności i kluczowy czynnik naszego rozwoju.

Efektywność

Efektywność operacyjna stanowi fundament naszego sukcesu jako firmy. Dzięki niej jesteśmy konkurencyjni, elastyczni i gotowi sprostać zmieniającym się warunkom rynkowym. To podejście pomaga nam nie tylko osiągać nasze cele, ale często przekraczać oczekiwania klientów i inwestorów.

#ARCUSTEAM

Wartość #ARCUSTEAM opiera się na przekonaniu, że zespół jest fundamentem każdej udanej działalności. To ludzie, z którymi razem dążymy do osiągnięcia wspólnych celów. Bez solidnego zespołu, nawet najbardziej utalentowani jednoosobowi wykonawcy mogą napotykać na trudności w realizacji swoich aspiracji. Dlatego tak ważne jest, aby cenić i rozwijać współpracę w zespole.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność jest nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej. To nasza długotrwała zobowiązanie do działania w sposób, który przynosi korzyści nie tylko naszej firmie, ale także społeczności, środowisku i naszym partnerom. Dzięki temu podejściu, Arcus S.A. odgrywa pozytywną rolę w społeczeństwie i jesteśmy dumni z naszej roli odpowiedzialnej organizacji.

Wzrost

Wzrost jest dla nas motorem napędowym i podstawowym celem, który kieruje naszą działalnością. Dążymy do nieustannego doskonalenia, ekspansji i budowania trwałych relacji z naszymi klientami, dostawcami i partnerami. Wzrost pozwala nam osiągać sukcesy i przyczyniać się do rozwoju naszej firmy oraz otoczenia, w którym działamy.

Podsumowanie

Firma Arcus S.A. nie tylko dostarcza nowoczesne rozwiązania w świecie cyfrowym, ale także opiera swoją działalność na klarownych wartościach i misji. To zaangażowanie w budowaniu partnerskich relacji, dbanie o efektywność i odpowiedzialność, a także dążenie do ciągłego wzrostu pozwalają Arcus S.A. być nie tylko liderem branży, ale także wzorem etycznej firmy działającej na polskim rynku.

Dowiedz się więcej: https://www.arcus.pl/o-firmie/misja-i-wartosci/