Logo Arcus


Państwa firma na polskim rynku kojarzy się przede wszystkim z optymalizacją kosztów wydruku. Czy to jedyny obszar działania Grupy Arcus?

Marek Multan, Wiceprezes Zarządu Arcus S.A.:

Czym zajmuje się Grupa Arcus?

Grupa Arcus skupia firmy oferujące  rozwiązania informatyczne dla biznesu pozwalające na optymalizację kosztów. Nie tylko dostarczamy systemy do zarządzania dokumentami w biurach (kopiarki, drukarki, skanery, obieg dokumentów – Arcus jest przedstawicielem japońskiego koncernu Kyocera Document Solutions w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek) oraz korespondencją masową (sprzęt pocztowo-biurowy, do których należy: kopertownica, adresarka, otwieraczka, składarka oraz sortery poczty, – Arcus jest partnerem Pitney Bowes, światowego dostawcy urządzeń do obsługi korespondencji). Oferujemy również usługi monitorowania i zarządzania flotą pojazdów, uruchamiamy inteligentne sieci typu smart grid w obszarze energetyki, wody i gazu.. Oferujemy również  systemy informatyczne do obiegu informacji i dokumentów, a także wdrażamy systemy ERP.

Dlaczego Grupa Arcus rozpoczęła inwestycję w Kazachstanie?

Jesteśmy polską firmą z polskim kapitałem i w pierwszej kolejności rozwijamy się na rynku krajowym, ale cały czas poszukujemy nowych dróg rozwoju. Przed podjęciem decyzji o inwestycji analizowaliśmy szeroką grupę sąsiednich rynków i uznaliśmy Kazachstan za najbardziej perspektywiczny.

Kazachstan jest w fazie szybkiego i długotrwałego wzrostu gospodarczego i przekształca się z gospodarki opartej na wydobyciu surowców w gospodarkę z wartością dodaną. Zarówno biznes jak i władze świetnie zdają sobie sprawę, że kluczem do sukcesu gospodarczego jest wysoka konkurencyjność i wykorzystanie innowacji. Dlatego rozwiązania Arcusa, pomagające optymalizować biznes i płacić dużo mniej i racjonalniej za firmowe usługi spotykają się z dużym zainteresowaniem.

Co Grupa Arcus oferuje na kazachskim rynku?

Nasza spółka zależna Arcus Kazachstan oferuje przede wszystkim rozwiązania  związane z obsługą korespondencji (w tym specjalistyczny sprzęt, m.in. sortery, adresarki, kopertownice), nowoczesne rozwiązania telematyczne (monitoring flot samochodowych, parku maszynowego), systemy opomiarowania mediów oraz systemy obiegu dokumentów (kopiarki i drukarki Kyocera z rozbudowanym systemem zarządzania strukturami rozproszonymi).  Arcus nie wyklucza także włączenia do oferty kazachskiej spółki rozwiązań ERP, oferowanych przez Arcus Systemy Informatyczne.

W Kazachstanie widzimy ogromne zapotrzebowanie na oferowane przez Arcusa nowoczesne rozwiązania IT. Zarówno dla tutejszych urzędów państwowych, jak i większych i mniejszych firm, możliwość poprawy efektywności i jakości czy ograniczenie kosztów (w przypadku  druku i obiegu dokumentów nawet do 30-50 procent) to interesująca perspektywa. Także możliwość szczelnej kontroli wykorzystania maszyn i floty samochodowej budzi duże zainteresowanie. Naszą ofertę dla rynku kazachskiego dostosowaliśmy do lokalnych potrzeb i obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z  przedstawicielami największych firm, instytucji państwowych i samorządowych.

Czy Grupa Arcus współpracuje z lokalnymi partnerami w Kazachstanie?

Najlepszym dla nas modelem wydaje się transfer know-how do Kazachstanu i oparcie jego wdrażania o lokalne kadry. Obecnie jesteśmy w trakcie negocjowania umów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Chcemy, by w realizowanych przez nas kontraktach uczestniczyli lokalni kontrahenci, wierzymy, że taki model współpracy będzie najkorzystniejszy dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

Polsko – Kazachstański Informator Gospodarczy 2015, Kazachstan – nowy kierunek dla inwestorów z Polski, 03.2015r.