logo ReadIT OCR

ReadIT OCR Smart to unikalne na rynku polskim rozwiązanie, które umożliwia zaczytywanie danych z faktur i ich wyeksportowanie do formatów plików, które mogą być zaimportowane przez popularne systemy finansowo-księgowe. Unikalność rozwiązania polega na tym, że dane są rozpoznawane bez zaangażowania operatora bez względu na układ faktury.

logo ReadIT OCR

ReadIT OCR Pro  to oprogramowanie zastępujące ręczne przepisywanie danych z dokumentów papierowych oraz ich postaci elektronicznych, z funkcją OCR. System zaczytuje, interpretuje, sprawdza i przesyła dane do programu księgowego. Aplikacja rozpoznaje faktury, kosztorysy, noty, listy przewozowe, dokumenty PZ, WZ i wiele innych

Środowisko do samodzielnego tworzenia rozwiązań oraz rodzina produktów do zarządzania dokumentami. Vario umożliwia zarządzania informacją w całym przedsiębiorstwie. Elastyczność systemu umożliwia definiowanie obiektów i funkcjonalności specjalistycznych, dopasowanych nie tylko do określonych branż, ale do indywidualnych wymagań każdego klienta.