Data: 26 czerwca 2015
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA Uzupełnienie informacji na temat nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej ARCUS S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Arcus S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku przekazuje w załączeniu informacje dotyczące nowopowołanych na mocy Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Członków Rady Nadzorczej na nową, trzyletnią kadencję:

– Uchwałą nr 21 – Pana Tomasza Konewkę;

– Uchwałą nr 22 – Pana Krzysztofa Franciszka Przybyła;

– Uchwałą nr 23 – Pana Bogusława Wasilewko,

– Uchwałą nr 24 – Pana Leszka Lechowskiego

Ponownie powołani przez ZWZA: Uchwałą nr 19 Pan Marek Czeredys – któremu równocześnie powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Uchwałą nr 20 – Pan Tomasz Franciszek Pelc, pełnili już funkcje w Radzie Nadzorczej i ich życiorysy były wcześniej podane do wiadomości publicznej.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt 22

Załącznik do raportu nr 14

Do pobrania