Data: 25 czerwca 2015
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zorganizowanym

23 czerwca 2015 roku.

Załącznik: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA.