Data: 27 kwietnia 2010
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA transakcje na wartość umowy znaczącej 
 
Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26 kwietnia pozyskał 
informację, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, wartość obrotów 
między Emitentem a spółką TENEO Polska Sp. z o.o. z Zielonki, ul. Bankowa 140 lok.2, w 
okresie od 1 grudnia 2009 roku do dnia dzisiejszego wynosi 7 868 654,00 zł netto. 
Fakturą o największej wartości w tym okresie była faktura z dnia 31 marca 2010 roku, za 
sprzedaż drukarek firmy KYOCERA, na kwotę 426 316,00 zł netto. 
Nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych 
warunki dla tej sprzedaży. 
Kary umowne: nie przewidziane. 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń w okresie od 1 
grudnia 2009 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych 
Emitenta. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3. 

Do pobrania